Get In Touch

INDIGO SVIJET d.o.o., Lepavinski put 7, 10090, Zagreb, Croatia (Europe)

Author E-mail: daniel.postruzin@indigo-svijet.hr

Company info

PUNI NAZIV TVRTKE: INDIGO SVIJET DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TRGOVINU I USLUGE, SKRACENI NAZIV TVRTKE: INDIGO SVIJET D.O.O., SJEDISTE: ZAGREB, LEPAVINSKI PUT 7, OIB: 98179708078, MB: 2296039, NKD: 4799, REGISTARSKI SUD: TRGOVACKI SUD U ZAGREBU, POD MBS 080630025, RACUN: 2484008-1104421768 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB, PETRINJSKA 59), IBAN: HR7124840081104421768, TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 KUNA, UPLACEN U CIJELOSTI, CLAN UPRAVE: DANIEL POSTRUZIN - DIREKTOR


COPYRIGHT NOTICE

Please note that all downloadable files are copyrighted and are provided for personal usage only. By downloading, you implicitly agree not share, upload, reuse or distribute these files in any way.

REFUND POLICY

100% No Questions Asked Money-Back Guarantee. If for any reason you are not satisfied with our music, we will refund 100% of your money within 30 days of your purchase. There's no risk!
Please note: Life agreement access refers to the existence of this website only.

INSTRUCTIONS FOR USING ANEMONA MP3s:

Stereo headphones are required during use to achieve full effects. In the beginning it is necessary to slowly increase the listening time period. Maximum recommended daily use is 60 minutes. Loudness can be adjusted freely according to individual sensation.

WARNING!

Even though brainwave sound technology has brought countless wellbeing to people around the world, the common sense still tells us to consult a physician before using the MP3s. The acoustic effect can be especially too strong for persons suffering from epilepsy, mental patients, cardiac patients, pregnant woman, and people consuming drugs or heavy medications. Using these MP3s is also not recommended while driving as well as in situations that require intense concentration. Because of these mentioned reasons, use the Anemona MP3s only at your own responsibility. If unpleasant sensations (e.g. nausea, headaches) appear while listening the MP3s over a longer time period, these are probably negative effects, overusing, or hypersensitivity to this kind of music. In these cases discontinue using the MP3s.

 Terms of use / Uvjeti korištenja


PREDUGOVORNA OBAVIJEST


Na pristup i korištenje internetske stranice te usluga tvrtke INDIGO SVIJET d.o.o., Lepavinski put 7, 10090 Zagreb, OIB: 98179708078 (dalje u tekstu INDIGO SVIJET d.o.o.) primjenjuju se ovi uvjeti korištenja internetske stranice i usluga (dalje u tekstu: uvjeti korištenja) te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom ovoj stranici smatra se da ste pročitali naše uvjete korištenja, razumjeli ih, te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko se ne slažete ili ne prihvaćate ove uvjete korištenja, ili ste maloljetni, molimo da ne koristite stranicu i naše usluge. Maloljetna osoba smije koristiti stranicu samo uz zakonskog zastupnika. INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava neograničeno pravo promjene, dopune ili zamjene uvjeta korištenja. Svaka objavljena izmjena odmah postaje važeća, a svako korisnikovo daljnje korištenje internet stranice i usluga automatski podrazumijeva prihvaćanje izmjena. Vaša je obveza pratiti eventualne izmjene u uvjetima korištenja. Administratori stranica zadržavaju pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na stranici bez obaveze prethodne najave. INDIGO SVIJET d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku.

PROCES NARUDŽBE MP3-CA / NEREGISTRIRANI KUPCI

Za narudžbu kliknite na dugme ‘Add to cart' i slijedite daljnje upute za plaćanje preko Paypal sustava.


Svi artikli na našoj stranici prikazani su s konačnim cijenama u američkim dolarima (USD) i uključenim PDV-om.


Linkove za preuzimanje kupljenih digitalnih sadržaja (mp3) poslat ćemo na vaš e-mail nakon što izvršite plaćanje, odnosno nakon što primimo potvrdu o uplati.

SUSTAV ZA DOWNLOAD / REGISTRIRANI KUPCI

Za narudžbu kliknite na dugme ‘Add to cart' i slijedite daljnje upute za plaćanje preko Paypal sustava.


Svi artikli na našoj stranici prikazani su s konačnim cijenama u američkim dolarima (USD) i uključenim PDV-om.

Po primitku uplate, na vaš e-mail administrator ručno kreira i šalje pristupnu šifru i lozinku kako biste mogli pristupiti zaštićenoj download sekciji za registrirane korisnike.


Za trajno brisanje korisničkog računa, odnosno uvid koje vaše osobne podatke skupljamo, molimo kontaktirajte nas na e-mail indigo-svijet@indigo-svijet.hr


REKLAMACIJE

Reklamacije primamo isključivo putem e-maila indigo-svijet@indigo-svijet.hr
OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: INDIGO SVIJET d.o.o
Lepavinski put 7, 10090 Zagreb
ili na e-mail adresu: indigo-svijet@indigo-svijet.hr
Odgovor na vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
RJEŠAVANJE SPOROVA PUTEM INTERNETA (ONLINE DESPUTE RESOLUTION)
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU. Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na donjem linku.
– Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta dostupna je na linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti korištenja kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu INDIGO SVIJET d.o.o. za sklapanje Ugovora, te Korisnik kao Kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između Korisnika i tvrtke INDIGO SVIJET d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima korištenja. Svrha Ugovora je kupnja usluge MP3 DOWNLOADA putem web stranice uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe.

Prije samog sklapanja Ugovora, Korisnik ima mogućnost pregledati uvjete korištenja klikom na link rubrike uvjeti korištenja. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada Korisnik prihvati ponudu INDIGO SVIJET d.o.o. dovršenjem narudžbe.


Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti INDIGO SVIJET d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na INDIGO SVIJET d.o.o., Lepavinski put 7, 10090 Zagreb) ili elektroničkom poštom na: indigo-svijet@indigo-svijet.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj Paypal transakcije i računa.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora
Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz ___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:____________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum)
U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).
__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

PREUZMI OBRAZAC:

Obrazac o jednostranom raskidu

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
INDIGO SVIJET d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici INDIGO SVIJET d.o.o.-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. INDIGO SVIJET d.o.o. može prikupljati osobne podatke Korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste Korisnik dobrovoljno dostavi. INDIGO SVIJET d.o.o. nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima Korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni INDIGO SVIJET d.o.o. – a . INDIGO SVIJET d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva Korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga. INDIGO SVIJET d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) Korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. INDIGO SVIJET d.o.o. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja stranica od strane Korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke INDIGO SVIJET d.o.o. će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.Vaše osobne podatke i to - ime, prezime, e-mail - koristimo kako bi izvršili ugovorenu obvezu podaje i isporuke proizvoda koje ste kupili na našoj internet stranici. Navedene podatke ste nam Vi dali prilikom registracije ili direktnom kupnjom kao gost. Pristup Vašim osobnim podacima ima samo dio određeni broj naših zaposlenika, proizvođač/proizvođači kupljenog proizvoda, tehnička i dostavna služba, payment (Paypal) i to kako bi se mogla izvršiti kupoprodaja. Vaše osobne podatke ćemo koristiti samo u svrhu kupoprodaje i čuvati koliko je potrebno da se ta svrha ispuni. U slučaju provale u naš sustav i krađe osobnih podataka bit ćete obavješteni u roku od 72 sata. Obaviještavamo Vas da imate pravo na uvid u Vaše osobne podatke koje smo od Vas prikupili, obradili i koje čuvamo i to radi ispravka Vaših osobnih podataka, brisanja istih, ograničavanja njihove obrade /ili ulaganja prigovora i radi toga nam se možete obratiti putem e-maila indigo-svijet@indigo-svijet.hr . Ukoliko ste nam dali privolu za korištenje Vaših osobnih podataka bilo u svrhu slanja promotivnih letaka i/ili za korištenje cookies-a, takvu privolu možete povući na način da nam se obratite putem indigo-svijet@indigo-svijet.hr nakon čega podatak više nećemo čuvati niti dijeliti drugima u skladu s danom privolom.

Naposljetku Vas obavještavamo da imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka putem Agencije za zaštitu osobnih podataka.

UPRAVLJANJE PODACIMA, BRISANJE KORISNIČKOG RAČUNA
Kako biste upravljali svojim podacima, potrebno je biti registrirani korisnik. Ukoliko to niste, upravljanje podacima je moguće uz naše posredovanje. Možete nas kontaktirati na e-mail indigo-svijet@indigo-svijet.hr kako bismo vam dali uvid u podatke koje o vama pohranjujemo, odnosno izvršili brisanje pohranjenih podataka ili vašeg korisničkog računa.

Izjava o privatnosti
Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika, kupaca i posjetitelja naše web stranice i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice.

Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Obavijest također opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici.

Koje informacije prikupljamo o vama i kako ih koristimo?

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, registracijski obrazac, obrazac za kupovinu, obrazac za upis na newsletter) i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Ovdje navodimo dodatne okolnosti u kojima ćemo Vaše informacije podijeliti sa ovlaštenim trećim stranama i dodatne svrhe za koje koristimo Vaše podatke:

Računovodstvo
Podijelimo podatke s našim računovođama za porezne svrhe. Na primjer, dijelimo fakture koje izdajemo i primamo kod naših računovođa u svrhu popunjavanja poreznih prijava i računa na kraju godine.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracijskog obrasca i obrasca za kupovinu: e-mail, ime i prezime.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim web stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu i usluge te da poboljšamo vaše iskustvo dok koristite naše web stranice i usluge.

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

-pravo na pristup podacima i uvid u podatke
-pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
-pravo na prenosivost podataka
-pravo na povlačenje privole
-pravo na podnošenje prigovora
-pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
-pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas putem kontakt forme na našoj web stranici (odnosno na e-mail prodaja@zebra.hr). Također nas možete konktatirati i putem slanja pošte na našu adresu koja je navedena na web stranici.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.

Cookies policy
Kolačići - cookies
Korištenje kolačića (cookies)


Ova Internet stranica te njezine on-line usluge koristite kolačiće radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Što su kolačići?


Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene - web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.

Vrste kolačićaKolačići sesije i Trajni kolačići

Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite web stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada possjetite web stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.

Kolačići prve i treće strane
Kolačići prve strane (first-party cookies) - izdaje ih ova Internet stranica. Ovi kolačići služe za pravilan rad web stranice te za pamćenje Vaših preferenci na web stranici.
Kolačići treće strane (third-party cookies) su kolačići koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge kao što je npr. YouTube. Nemamo pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Trebate se konzultirati sa odgovarajućim pravilima o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećem linku: http://www.youronlinechoices.eu/.

Neophodni i ostali kolačići Neophodni kolačići su neophodni za rad naše web stranice i korištenje njegovih značajki i / ili usluga. Na primjer, omogućuju vam navigaciju po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja. Korištenjem ove Internet stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolačića bez kojih web stranica ne može funkcionirati. To su PHPSESSID kolačići i _exp kolačići.
Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama sa tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice.
Funkcionalni kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Na primjer, pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili vaše željene usluge dijeljenja.
Marketing kolačići se koriste za praćenje posjetitelja preko web stranice. Svrha im je prikazati oglase koji su vama relevantni i zanimljivi, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.

Kolačići koji se koriste na ovoj Internet stranici:
Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam osnovni kolačići (eng. essential cookies). Međutim, sukladno GDPR regulativi, ova stranica NE KORISTI tkz. 'tracking cookies' (Google Conversion, Facebook pIxel, Google Analytics, remarketing, affiliate i slično).


Kolačići koji se koriste na ovoj Internet stranici:

COOKIE NAME: PHPSESSID
PROVIDER : anemonabrainwave.com
TYPE : HTTP
EXPIRY: Session
First found URL: http://anemonabrainwave.com/login
Cookie purpose description: Preserves user session state across page requests.
Initiator: Web server
Source: anemonabrainwave.com
Data is sent to: Germany (adequate)


COOKIE NAME: 01AI
PROVIDER : abmr.net
TYPE: HTTP
EXPIRY: 1 year
First found URL: http://anemonabrainwave.com
Cookie purpose description: Used for gathering anonymous technical information regarding the user's browser, operatin gsystem, IP address and screen resolution as well as the user's navigation on the web site.
Initiator: Script tag
Source: http://anemonabrainwave.com/
Data is sent to: Denmark (adequate)


COOKIE NAME: PYPF
PROVIDER: paypalobjects.com
TYPE : HTTP
EXPIRY: 27 days
First found URL: http://anemonabrainwave.com/
Cookie purpose description: Paypal Payments
Initiator: Script tag
Source: http://anemonabrainwave.com/
Data is sent to: United States (adequate)


Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u "anonimnom" načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.